​portfolio

2018/03
2018/03
2018/02
2018/02
2018/02
2018/02
2018/02
2018/02
2017/12
2017/12
2017/12
2017/12
2017/12
2017/12
217/11
217/11
白咲あいる
白咲あいる

オリジナルTシャツイラスト

女神・イシター
女神・イシター

ソーシャルゲーム「妖怪百姫たん!」

節分・沓頬
節分・沓頬

ソーシャルゲーム「妖怪百姫たん!」

冬景色・沓頬
冬景色・沓頬

ソーシャルゲーム「妖怪百姫たん!」

スケーター・貧乏神
スケーター・貧乏神

ソーシャルゲーム「妖怪百姫たん!」

AKB48達家真姫生誕祭
AKB48達家真姫生誕祭

生誕Tシャツイラスト

イベント・橋姫
イベント・橋姫

ソーシャルゲーム「妖怪百姫たん!」

『初投稿』rain stops,good bye 詠太ver
『初投稿』rain stops,good bye 詠太ver